Kontakt

Regionálna rozvojová agentúra BOROLO skrátene RRA BOROLO

Sídlo:

Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance

Mobil:

+421 (0)910 990 853

Email:

borolo@borolo.sk