Regionálne pracovisko NSRV pre Košický kraj 2012

 

Konferencia PRV SR 2014-2020

Regionálne pracovisko NSRV pre Košický kraj

Informačný seminár PRV 2014-2020

Regionálne pracovisko pre košický kraj (30.6.-1.7.2014, Ždaňa)

Informačný videofilm RP NSRV Košice 2011

Informačný videofilm RP NSRV Košice 2010