Členstvo v Národnej sieti rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Cieľovú skupinu NSRV SR tvoria beneficienti PRV SR 2007 – 2013, ako aj profesionálne a záujmové zväzy, združenia, iné organizácie, ktoré nie sú priamymi beneficientmi programu, ale ich združujú na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Prečo sa stať členom NSRV SR?

Informácie a aktivity poskytované NSRV SR sú prístupné a otvorené pre všetkých záujemcov. Každý registrovaný člen NSRV SR však je pravidelne informovaný a sú mu zasielané informácie na jeho e-mailovú adresu o novinkách a pripravovaných aktivitách z oblastí, ktoré ho zaujímajú. Členovia sú tiež oslovovaní v jednotlivých dotazníkoch a prieskumoch, v ktorých môžu vyjadriť svoje názory k aktivitám siete a podobne.

V prípade záujmu registrovaní členovia dostávajú ¼ ročný informačný materiál ,,Spravodajca NSRV SR“ v tlačenej alebo elektronickej podobe podľa vlastného rozhodnutia.

Kto a ako sa môže stať členom NSRV?

Organizácie, firmy, obce, združenia, jednotlivci, ktorí sú aktívni v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Členstvo v NSRV je bezplatné a otvorené všetkým záujemcom.

Registrácia je možná vyplnením prihlášky dostupnej na Centrálnej jednotke NSRV v Nitre alebo na jednotlivých regionálnych pracoviskách NSRV SR, prípadne jej stiahnutím z webovej stránky www.nsrv.sk.